MgA. Josef Čančík (ECHTarchitektura)...

autorizovaný architekt ČKA č. 04557

Ve svém atelieru ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru témat: od interiéru přes rodinný dům až po veřejný prostor a dočasnou „efemérní“ architekturu. Působil (2008-2014) jako asistent prof. J. Smetany v Atelieru architektury 1 na UMPRUM (Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze), kde byl také (2010-2015) konceptorem a organizátorem cyklů přednášek k výuce urbanismu pod názvem "Sídlo, krajina, společnost...". Od r. 2015 působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde spolu s Davidem Krausem vede atelier Kraus & Čančík.

2009 - ECHTarchitektura
Vlastní architektonická praxe, kontinuálně se zvolna rozvíjející od r. 2003, nalézá svůj název: „ECHTarchitektura“, který už sám o sobě je svými významy a etymologií stručným manifestem osobního myšlení o architektuře.
2008-dosud
Působí v akademické sféře nejprve do r. 2014 jako asistent v atelieru A1 na katedře architektury UMPRUM (Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze), kde také v letech 2010 až 2014 koncipoval a vedl předmět Sídlo, krajina, společnost. Od r. 2015 spolu s Davidem Krausem vede na FA ČVUT atelier Kraus & Čančík
2008
Diplomuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v atelieru Prof. Jindřicha Smetany.
2007
Spolupráce s Chmelař architekti (práce na projektech od studie po prováděcí dok.)
2006
Cena Katedry architektury VŠUP za nejlepší studentský projekt (nová budova FHS UK na Albertově)
2005/2006
Stáž v atelieru Tvorba písma a typografie doc. ak. mal. Františka Štorma, VŠUP
2005
stáž na Royal Danish Academy of Fine Arts – School of Architecture v Kodani
2001 - 2008
Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru A1 doc. akad. arch. Jindřicha Smetany
1997 - 2001
Gymnázium Zlín