Život na dobré adrese

Rozhovor s arch. Ivanem Plickou o perspektivě panelových sídlišt pro týdeník A2