Ji.hlava v DISKu

V oblasti scénologie a teatrologie renomovaný časopis Disk mne oslovil, abych připravil článek o naší práci pro Ji.hlavu. Byl mu věnován poměrně velkorysý prostor. Bohužel po vydání tohoto 40. čísla po deseti letech existence Disk končí a nadále se jeho redakce bude věnovat pouze knižní edici.